• Přihláška ke studiu na naší škole

  Vážení rodiče,

  děkujeme za zájem o studium Vašeho dítěte na naší škole.

  Před vyplňováním elektronické přihlášky zvolte příslušnou variantu:

  • zápis do první třídy,
  • nebo přestup žáka z jiné školy v průběhu roku (tato varianta pouze po předchozí konzultaci s vedením školy).

  Vyplnění elektronické přihlášky je nutné pro budoucí zařazení žáka do školního informačního systému - Edupage a při zápisu navíc k vygenerování registračního kódu, pod kterým bude žák veden při přijímacím řízení. 

  Elektronická přihláška nenahrazuje "Žádost o přijetí", která bude zákonným zástupcem podepsána při osobním setkání ve škole.

  Údaje žáků, kteří nebudou přijati, nebudou do systému zařazeny.

  Vedení školy. 

  Vyplnění přihlášky

  Pokud si přejete vyplnit přihlášku, klikněte prosím:


  Prohlédnout stav / změnit přihlášku

  Pokud si přejete zkontrolovat, tisknout, případně změnit dříve vyplněnou přihlášku, zadejte její kód a zvolte žádanou funkci.
  Kód formuláře:

     


  Děkujeme za vyplnění elektronické přihlášky.